O spoločnosti

História

Naša história sa začala písať v roku 2007 keď sme založili občianske združenie Klub priateľov železníc RP. Klub priateľov železníc - RP bolo neziskové, nezávislé, nepolitické, záujmové občianske združenie, ktoré založila skupina študentov zaujímajúcich sa o železnicu a jej históriu. Združenie vzniklo zapísaním na Ministerstve vnútra SR a to 5. decembra 2007. Počas svojej činnosti malo 12 členov. Vplyvom hospodárskej krízy bolo hľadanie finančných prostriedkov na podporu projektov náročné. No napriek tomu sme organizovali viacero kultúrnych podujatí, prevažne železničného charakteru. Prvá takáto akcia bola dokonca medzinárodná, kedy sme zorganizovali jazdu historickým vláčikom pod názvom: S Railpage do Veľkého Krtíša po peážnej trati


Dosiahli sme

Dosiahli sme

Na slovenskom podnikateľskom trhu pôsobíme od roku 2010, kedy sme boli zapísaní do živnostenského registra. Naša činnosť bola prevažne zameraná na fotografické a sprostredkovateľské služby. V oblasti fotografovania teda ponúkame 15 ročné skúsenosti. Za túto dobu sa nám podarilo spolupracovať so spoločnosťami ako ZSCS Cargo, kde sa naše fotografie objavovali vo firemnom magazíne, či na propagačných materiáloch pre potencionálnych zákazníkov. Spoluprácu sa nám podarilo nadviazať aj s odborovým združením OZŽ, kde sme taktiež prispeli fotografiami do rôznych dokumentov či propagačných materiálov. Za nemalý úspech hodnotíme aj spoluprácu s vtedajšími TLD (tatranské lanové dráhy), kde boli naše fotografie novej tatranskej lanovky propagované na billboardoch po celom Slovensku. Rozhodli sme sa spojiť všetky doteraz prakticky získané skúsenosti a ponúkať ich pod jednou strechou, teda v TopBiz s.r.o. .

Podporujeme

Podporujeme

Naša spoločnosť sa už od začiatku snaží v rámci svojich možností podporovať dobré úmysly organizácií, ktoré na to nemajú potrebné finančné či propagačné zázemie. Portál Railpage.net sa tak stáva mediálnym partnerom takmer všetkých železničných podujatí, čo nás nesmierne teší. Neostávame však len pri železnici. V roku 2014 sme boli hlavným partnerom zrazu priaznivcov automobilovej značky BMW, ktorý sa konal na Spiši. Po veľmi dobrých ohlasoch sme sa rozhodli finančne podporiť aj v roku 2015 najväčší celoslovenský BMW zraz, ktorý sa konal na letisku pri obci Volica.

Propagačné plagáty